avatar

Shangzhan Zhang

Master Student
Zhejiang University
zhang3z@zju.edu.cn


About Me

As a master’s student of Computer Science at Zhejiang University, I am currently being advised by Professor Xiaowei Zhou and closely collaborating with Sida Peng. Prior to this, I received my bachelor’s degree from the same university in 2022. My research focuses on 3D/4D reconstruction and editing.

Publications

 1. CVPR
  Shangzhan Zhang, Sida Peng, Tianrun Chen, Linzhan Mou, Haotong Lin, Kaicheng Yu, Yiyi Liao, Xiaowei Zhou
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
 2. 3DV
  Xiao Fu*, Shangzhan Zhang*, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao
  International Conference on 3D Vision (3DV), 2022.
 3. arXiv
  Sida Peng, Zhen Xu, Junting Dong, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Hujun Bao and Xiaowei Zhou
 4. ICCV
  Sida Peng*, Junting Dong*, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Xiaowei Zhou, Hujun Bao
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.

Powered by Jekyll and Minimal Light theme.